Om het voor en na resultaat te zien kunt u de sliders van de onderstaande foto's heen en weer halen.

 

before
after
2 kronen op de voortanden ter vervanging van verkleurde composiet facings.
before
after
8 kronen in de bovenkaak ter correctie van vorm en kleur.
before
after
4 facings op de voortanden ter correctie van vorm en kleur.
before
after
10 kronen in de bovenkaak ter correctie van vorm / stand en kleur.
before
after
2 facings op de voortanden om de stand te corrigeren.
before
after

24 kronen in boven & onderkaak ter correctie van de stand c.q.
vorm en om het verkleuren van de
composiet vullingen tegen te gaan.

before
after

4 kronen in de bovenkaak om de scheve stand van de voortanden
op te heffen.